Transfer změn

Mercurial umí přenášet změny v podstatě třemi způsoby:

hg clone, pull, push

Příkazem hg clone zkopírujeme obsah vzdáleného repozitória hages do lokální složky example/work:

Do složky work se "nacédujeme" a pro jistotu

CzechCommunicatingChanges (last edited 2014-01-10 16:24:23 by Tovim)