Význam pojmů repozitórium, pracovní kopie - viz Základní pojmy Mercuriálu.

Repozitář

Termínem repozitář označujeme složku .hg v adresáři projektu, zvaném repozitórium. Pro praktické použití obsahuje tato věta vše, co potřebujeme o repozitáři vědět. Se složkou .hg se nemá manipulovat.

Složka .hg je ve skutečnosti složitá struktura, jak lze usoudit z následujícího (neúplného) výčtu jejích položek:

Note that for small revlogs, the revlog data file (*.d) may be missing, because its content may be interleaved into the corresponding index file (*.i) (see also RevlogNG).

Vytvoření repozitáře

Repozitář lze vytvořit klonováním existujcícího repozitória příkazem hg clone, což vytvoří kopii projektového adresáře včetně složky .hg nebo lze v existujícím adresáři projektu vytvořit příkazem hg init složku .hg, což z běžného pracovního adresáře vytvoří vnímavý pracovní adresář Mercuriálu, zvaný repozitórium.

Vnitřní integritu repozitáře ověříme příkazem hg verify.

Viz také

CzechRepository (last edited 2014-01-10 15:31:17 by Tovim)