Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2009-11-23 21:09:07
Size: 2288
Editor: abuehl
Comment:
Revision 4 as of 2009-11-29 17:41:05
Size: 2406
Editor: Tovim
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
== Tutoriál 6 - Sdílení změn s jinou osobou == == Tutoriál 6 - Odeslání změny emailem ==
Line 3: Line 3:
''(Předchozí část [[CzechTutorial|tutoriálu]] pojednávala o [[CzechTutorialShareChange]], příští bude o [[CzechTutorialMerge]])'' ''(Předchozí kapitola [[CzechTutorial|Tutoriálu]] pojednávala o [[CzechTutorialShareChange|Sdílení změn s jiným repozitářem]], příští bude o [[CzechTutorialMerge|Slučování změn]])''
Line 5: Line 5:
V CzechTutorialShareChange, jsme se dozvěděli jak šířit [[ChangeSet|changeset]] z jednoho [[Repository|repozitáře]] do druhého. Jsou i další způsoby sdílení změn mezi repozitáři a osobami, z nichž nejdůležitější je prostřednictvím emailu. V kapitole ''Sdílení změn s jiným repozitářem'' jsme se dozvěděli jak šířit [[ChangeSet|changeset]] z jednoho [[Repository|repozitáře]] do druhého. Jsou i další způsoby sdílení změn mezi repozitáři a osobami, z nichž nejdůležitější je prostřednictvím emailu.
Line 7: Line 7:
Poté, co provedeme registraci změny ([[Commit|commit]]), můžeme ji [[Export|exportovat]] do souboru a odeslat jako přílohu emailem někomu dalšímu. Poté, co provedeme stvrzení změny ([[Commit|commit]]), můžeme ji [[Export|exportovat]] do souboru a odeslat jako přílohu emailem někomu dalšímu.
Line 40: Line 40:
O slučování ([[Merge|merge]]) změn z rozdílných repozitářů pojednává lekce
[[CzechTutorialMerge]].
O slučování změn ([[Merge|merge]]) z rozdílných repozitářů pojednává následující kapitola
[[CzechTutorialMerge|Slučování změn]].

Tutoriál 6 - Odeslání změny emailem

(Předchozí kapitola Tutoriálu pojednávala o Sdílení změn s jiným repozitářem, příští bude o Slučování změn)

V kapitole Sdílení změn s jiným repozitářem jsme se dozvěděli jak šířit changeset z jednoho repozitáře do druhého. Jsou i další způsoby sdílení změn mezi repozitáři a osobami, z nichž nejdůležitější je prostřednictvím emailu.

Poté, co provedeme stvrzení změny (commit), můžeme ji exportovat do souboru a odeslat jako přílohu emailem někomu dalšímu. Export provádíme příkazem export. Musíme zadat tag, číslo revize nebo ID changesetu aby Mercurial věděl co má exportovat. V našem případě chceme exportovat tip. Jsme-li stále v adresáři mojeHalo-share, zadáme:

> hg export tip
# HG changeset patch
# User mpm@selenic.com
# Date 1209943246 -7200
# Node ID 86794f718fb1ea9e633f7c052757663b8ce90e30
# Parent 82e55d328c8ca4ee16520036c0aaace03a5beb65
Ať žije DVCS Hg Mercurial!

diff -r 82e55d328c8c -r 86794f718fb1 hello.c
--- a/hello.c  Fri Aug 26 01:21:28 2005 -0700
+++ b/hello.c  Mon May 05 01:20:46 2008 +0200
@@ -12,5 +12,6 @@
 int main(int argc, char **argv)
 {
    printf("hello, world!\n");
+    printf("to jsem rád, že mám Merkuriál!\n");
    return 0;
 }

Příkaz export zobrazí implicitně jenom patch (záplatu), takže abychom získali změnový soubor (patch file), musíme příkaz blíže specifikovat (viz dále). Změnový soubor je ve formátu unified diff, s dalšími dodatečnými informacemi o tom, jak má být import proveden.

Úplný příkaz k exportu do souboru může vypadat takto:

> hg export tip -o holub

Příkaz se tiše provede a v adresáři mojeHalo-share přibude nový soubor holub, který použijeme jako přílohu emailu. Příjemce našeho emailu si přílohu uloží a příkazem import převede obsažený changeset do svého repozitáře.

O slučování změn (merge) z rozdílných repozitářů pojednává následující kapitola Slučování změn.


CategoryTutorial

CzechTutorialExport (last edited 2013-11-15 20:39:49 by Tovim)