Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2009-11-29 19:19:55
Size: 2374
Editor: Tovim
Comment:
Revision 7 as of 2009-11-29 19:36:34
Size: 2372
Editor: Tovim
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
''(Předchozí kapitola [[CzechTutorial|Tutoriálu]] pojednávala o [[CzechTutorialShareChange|Stažení změn z jiného repozitáře]], příští bude o [[CzechTutorialMerge|Slučování změn]])'' ''Předchozí kapitola [[CzechTutorial|Tutoriálu]] pojednávala o [[CzechTutorialShareChange|Stažení změn z jiného repozitáře]], příští bude o [[CzechTutorialMerge|Slučování změn]]''

Tutoriál 6 - Export změny do souboru

Předchozí kapitola Tutoriálu pojednávala o Stažení změn z jiného repozitáře, příští bude o Slučování změn

V předchozí kapitole jsme se dozvěděli jak stahovat changeset z jednoho repozitáře do druhého. Jsou i další způsoby sdílení změn mezi repozitáři a osobami, z nichž nejdůležitější je prostřednictvím emailu.

Poté, co provedeme stvrzení změny (commit), můžeme ji exportovat do souboru a odeslat jako přílohu emailem někomu dalšímu. Export provádíme příkazem export. Musíme zadat tag, číslo revize nebo ID changesetu aby Mercurial věděl co má exportovat. V našem případě chceme exportovat tip. Jsme-li stále v adresáři mojeHalo-share, zadáme:

> hg export tip
# HG changeset patch
# User mpm@selenic.com
# Date 1209943246 -7200
# Node ID 86794f718fb1ea9e633f7c052757663b8ce90e30
# Parent 82e55d328c8ca4ee16520036c0aaace03a5beb65
Ať žije DVCS Hg Mercurial!

diff -r 82e55d328c8c -r 86794f718fb1 hello.c
--- a/hello.c  Fri Aug 26 01:21:28 2005 -0700
+++ b/hello.c  Mon May 05 01:20:46 2008 +0200
@@ -12,5 +12,6 @@
 int main(int argc, char **argv)
 {
    printf("hello, world!\n");
+    printf("to jsem rád, že mám Merkuriál!\n");
    return 0;
 }

Příkaz export zobrazí implicitně jenom patch (záplatu), takže abychom získali změnový soubor (patch file), musíme příkaz blíže specifikovat (viz dále). Změnový soubor je ve formátu unified diff, s dalšími dodatečnými informacemi o tom, jak má být import proveden.

Úplný příkaz k exportu do souboru může vypadat takto:

> hg export tip -o holub

Příkaz se tiše provede a v adresáři mojeHalo-share přibude nový soubor holub, který použijeme jako přílohu emailu. Příjemce našeho emailu si přílohu uloží a příkazem import převede obsažený changeset do svého repozitáře.

O slučování změn (merge) z rozdílných repozitářů pojednává následující kapitola Slučování změn.


CategoryTutorial

CzechTutorialExport (last edited 2013-11-15 20:39:49 by Tovim)