Differences between revisions 89 and 90
Revision 89 as of 2013-12-28 11:12:51
Size: 12054
Editor: Tovim
Comment:
Revision 90 as of 2013-12-28 15:38:11
Size: 12334
Editor: Tovim
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 15: Line 15:
Obsah a složení souborů či složek v repozitóriu se mění v závislosti na nastavené aktuální revizi, jejíž obsah je prezentován pracovním adresářem.
Obsah a složení souborů či složek v repozitóriu se mění v závislosti na nastavené aktuální revizi, jejíž obsah je prezentován '''pracovním adresářem'''.
Line 20: Line 19:
''?'' - neznámý soubor, o němž Mercurial ví jen to, že existuje v repozitóriu

''I'' - původně neznámý soubor, zařazený do seznamu ignorovaných souborů

''A'' - původně neznámý soubor, zařazený jako kandidát pro komit

''M'' - změněný sledovaný soubor, je kandidátem pro komit

''!'' - původně sledovaný soubor, ručně smazaný, přejmenovaný či přemístěný

''R'' - soubor, odebraný ze sledování příkazem ´´hg remove´´
 .''?'' - neznámý soubor, o němž Mercurial ví jen to, že existuje v repozitóriu
 .''I'' - původně neznámý soubor, zařazený do seznamu ignorovaných souborů
 .''A'' - původně neznámý soubor, zařazený jako kandidát pro komit
 .''M'' - změněný sledovaný soubor, je kandidátem pro komit
 .''!
'' - původně sledovaný soubor, ručně smazaný, přejmenovaný či přemístěný
 .''R'' - soubor, odebraný ze sledování příkazem ´´hg remove´´
Line 35: Line 29:
[[CzechWorkingDirectory|Pracovní adresář]] je fiktivní prostředí, které umožňuje manipulaci se souboury a složkami projektu jako v normálním pracovním adresáři. Timto "fiktivním" prostředím je ve skutečnosti repozitórium.

V systému Mercuriálu je pracovní adresář prezentován jako editovatelný přímý potomek (dítě) aktuálního changesetu (případně changesetů při nekomitovaném sloučení), jímž může být kterýkoliv existující changeset, zpravidla však jím je ten poslední.
[[CzechWorkingDirectory|Pracovní adresář]] je prostředí repozitória, které umožňuje manipulaci se souboury a složkami projektu jako v normálním pracovním adresáři.

V systému Mercuriálu je pracovní adresář prezentován jako editovatelný přímý potomek (dítě) aktuálního changesetu (případně changesetů při nekomitovaném sloučení), jímž může být kterýkoliv changeset, zpravidla ten poslední.
Line 49: Line 43:
Složka '''.hg/store''' obsahuje kompletní historii projektu. Na rozdíl od tradičních SCM, kde existuje pouze jedna centrální kopie historie, zde má každé repozitórium svou vlastní kopii historie. To umožňuje paralelní vývoj projektů. Složka '''.hg/store''' obsahuje kompletní historii projektu. Na rozdíl od tradičních VCS, kde existuje pouze jedna centrální kopie historie, zde má každé repozitórium svou vlastní kopii historie. To umožňuje paralelní vývoj projektů.
Line 51: Line 45:
/*
Line 58: Line 52:
  label="pracovní adresář";   label="pracovní adresář - repozitórium";
Line 63: Line 57:
  "main.c" -> "main.h" -> ".hgignore" -> ".hgtags";   "main.c" -> "main.h" -> ".hgignore" -> ".hg/";
Line 76: Line 70:
*/ Ilustrace se pokouší naznačit, že rodičovskou revizí pracovního adresáře (repozitória) je revize č. 2, uložená ve složce .hg/store.
Line 85: Line 79:
Repozitář obsahuje historii projektu, repozitórium (potažmo pracovní adresář) obsahuje časový snímek projektu v určitém bodě historie. Často se slovem "repozitář" označuje nepřesně jak repozitórium, tak i repozitář.


== Registrace změn ==
Provedením příkazu '''commit''' se stav pracovního adresáře zapíše jako nový [[ChangeSet|changeset]] neboli [[Revision|revize]] do repozitáře.
Repozitář obsahuje celou historii projektu, repozitórium (potažmo pracovní adresář) obsahuje časový snímek projektu v určitém bodě historie.


##
== Registrace změn ==
## Provedením příkazu '''commit''' se stav pracovního adresáře zapíše jako nový [[ChangeSet|changeset]] neboli [[Revision|revize]] do repozitáře.

/*
Line 118: Line 112:

Revize 4 byla vytvořena v situaci, kdy již existovala revize 3 a aktuální revizí pracovního adresáře v té chvíli byla revize 2. Revize 4 zakládá novou '''[[Branch|větev]]''' v historii changesetů a je ''rodičem'' pracovního adresáře.
 
*/

##
Revize 4 byla vytvořena v situaci, kdy již existovala revize 3 a aktuální revizí pracovního adresáře v té chvíli byla revize 2. Revize 4 zakládá novou '''[[Branch|větev]]''' v historii changesetů a je ''rodičem'' pracovního adresáře.
Line 123: Line 118:
Mercurial sdružuje změny ve vícerých souborech do jednotlivých atomických (nedělitelných)
[[ChangeSet|changesetů]]. Každému changesetu je přiřazeno pořadové [[RevisionNumber|číslo revize]]. Protože Mercurial umožňuje decentralizovaný paralelní vývoj projektů, bývají tato čísla u různých uživatelů různá.
Mercurial sdružuje změny ve více souborech do jednotlivých atomických (nedělitelných) [[ChangeSet|changesetů]]. Každému changesetu je přiřazeno pořadové [[RevisionNumber|číslo revize]]. Protože Mercurial umožňuje decentralizovaný paralelní vývoj projektů, bývají tato čísla u různých uživatelů různá.
Line 151: Line 145:
[[Branch|Větvení]] a [[Merge|slučování]] se může vyskytnout kdekoliv v historii projektu. Každá nesloučená větev vytváří nové [[Head|čelo]] (head) historie. V naší ukázce jsou čely revize 5 a 6. Revize 6 je považována za '''tip''' repozitáře, čelo s nejvyšším číslem revize. Revize 4 je [[MergeChangeset|slučovací]], protože má dva rodičovské changesety (revize 2 a 3). [[Branch|Větvení]] a [[Merge|slučování]] se může vyskytnout kdekoliv v historii projektu. Každá nesloučená větev vytváří nové [[Head|čelo]] (head) historie. V naší ukázce jsou čely revize 5 a 6. Revize 6 je považována za '''tip''' (hrot) repozitáře, čelo s nejvyšším číslem revize. Revize 4 je [[MergeChangeset|slučovací]], protože má dva rodičovské changesety (revize 2 a 3).
Line 178: Line 172:
Bertík nyní může pracovat nezávisle na Alence. Vytvoří dvě změny '''e''','''f''', které postupně potvr příkazem commit: Bertík nyní může pracovat nezávisle na Alence. Vytvoří dvě změny '''e''','''f''', které postupně zaregistruje příkazem commit:
Line 191: Line 185:
Alenka si vytvoří svou vlastní paralelní změnu '''g''': Alenka si vytvoří svou vlastní paralelní změnu '''g'''. Odlišné repozitáře v této chvíli představují dvě odlišné [[Branch|větve]] jejich společného projektu.
Line 203: Line 197:
Nyní se Bertík synchronizuje s Alenkou pomocí příkazu ''pull''. Tímto příkazem zkopíruje všechny změny Alenčina repozitáře (zde pouze změnu g) do svého repozitáře. Nyní se Bertík synchronizuje s Alenkou pomocí příkazu ''pull''. Tímto příkazem zkopíruje všechny změny Alenčina repozitáře (zde tedy pouze změnu g) do svého repozitáře. Bertíkův pracovní adresář však zůstává nezměněn.
Line 277: Line 271:
Všimneme si, že po provedení příkazu pull je Alenčin pracovní adresář stále potomkem revize '''g'''. Alenka musí ještě provést příkaz ''update'' aby její pracovní adresář ukazoval na slučující changeset '''h'''.  Všimneme si, že po provedení příkazu pull je Alenčin pracovní adresář stále potomkem revize '''g'''. Alenka musí ještě provést příkaz ''update'' aby její pracovní adresář ukazoval na slučující changeset '''h''' a aby aktualizoval soubory v jejím pracovním adresáři vzhledem k revizi '''h'''.
Line 296: Line 290:
Nyní jsou Alenčin a Bertíkův repozitář plně synchronizovány. Nyní jsou Alenčin a Bertíkův repozitáře opět plně synchronizovány.
Line 300: Line 294:
Mercurial je úplně decentralizovaný systém bez cenrálního repozitáře. Uživatelé si mohou volně definovat své konstelace pro sdílení změn (viz CommunicatingChanges), včetně vyčlenění jednoho repozitáře jako centrálního: Mercurial je úplně decentralizovaný systém bez centrálního repozitáře. Uživatelé si mohou volně definovat své konstelace pro sdílení změn (viz CommunicatingChanges), včetně vyčlenění jednoho repozitáře jako centrálního:

Základní pojmy Mercurialu

Decentralizovaný model Mercurialu může být pro nového uživatele matoucí. Tato stránka se pokouší osvětlit některé z jeho základních pojmů. Postupný výklad viz Tutorial Mercurialu.

1. Repozitórium

Repozitórium je vnímavý kořenový adresář projektu, který obsahuje složku .hg, zvanou repozitář (Repository) a další složky a soubory, které tvoří sledovaný i nesledovaný obsah projektu.

Obsah a složení souborů či složek v repozitóriu se mění v závislosti na nastavené aktuální revizi, jejíž obsah je prezentován pracovním adresářem.

Soubory v repozitóriu mohou mít různý statut podle toho, jak jsou zapojeny do systému Mercurial:

  • ? - neznámý soubor, o němž Mercurial ví jen to, že existuje v repozitóriu

  • I - původně neznámý soubor, zařazený do seznamu ignorovaných souborů

  • A - původně neznámý soubor, zařazený jako kandidát pro komit

  • M - změněný sledovaný soubor, je kandidátem pro komit

  • ! - původně sledovaný soubor, ručně smazaný, přejmenovaný či přemístěný

  • R - soubor, odebraný ze sledování příkazem ´´hg remove´´

2. Pracovní adresář

Pracovní adresář je prostředí repozitória, které umožňuje manipulaci se souboury a složkami projektu jako v normálním pracovním adresáři.

V systému Mercuriálu je pracovní adresář prezentován jako editovatelný přímý potomek (dítě) aktuálního changesetu (případně changesetů při nekomitovaném sloučení), jímž může být kterýkoliv changeset, zpravidla ten poslední.

Obsah a složení souborů či složek v pracovním adresáři (potažmo v repozitóriu) odpovídají obsahu a složení souborů či složek vybraného changesetu v čase jeho vytvoření (komitu).

Komitované změny pracovního adresáře představují nový changeset.

Zcela běžně se pro jednu a tutéž komitovanou změnu používají slova revize, changeset a komit.

3. Repozitář

Repozitář je technicky vzato složka .hg v repozitóriu.

Složka .hg/store obsahuje kompletní historii projektu. Na rozdíl od tradičních VCS, kde existuje pouze jedna centrální kopie historie, zde má každé repozitórium svou vlastní kopii historie. To umožňuje paralelní vývoj projektů.

Ilustrace se pokouší naznačit, že rodičovskou revizí pracovního adresáře (repozitória) je revize č. 2, uložená ve složce .hg/store.

Na rozdíl od repozitória sleduje repozitář pouze tyto stavy souborů:

  • n -- normální
  • a -- přidaný
  • r -- odebraný
  • m -- sloučený

Repozitář obsahuje celou historii projektu, repozitórium (potažmo pracovní adresář) obsahuje časový snímek projektu v určitém bodě historie.

*/

4. Revize, changesety, čela a tip

Mercurial sdružuje změny ve více souborech do jednotlivých atomických (nedělitelných) changesetů. Každému changesetu je přiřazeno pořadové číslo revize. Protože Mercurial umožňuje decentralizovaný paralelní vývoj projektů, bývají tato čísla u různých uživatelů různá. Z tohoto důvodu uděluje Mercurial každé revizi také globální ID changesetu. Jsou to čtyřicetimístná hexadecimální čísla, jež mohou být zkrácena na libovolně krátký počet znaků, pokud mají jednoznačný význam, jako např. "e38487".

Větvení a slučování se může vyskytnout kdekoliv v historii projektu. Každá nesloučená větev vytváří nové čelo (head) historie. V naší ukázce jsou čely revize 5 a 6. Revize 6 je považována za tip (hrot) repozitáře, čelo s nejvyšším číslem revize. Revize 4 je slučovací, protože má dva rodičovské changesety (revize 2 a 3).

5. Klonování, slučování, akce pull a update

Začněme s Alenkou, jejíž repozitář vypadá následovně:

Pracovní adresář (working directory) je opět uváděn jako poslední (potenciální) changeset.

Bertík si vytvoří klon Alenčina projektu ve svém vlastním počítači:

Bertík nyní může pracovat nezávisle na Alence. Vytvoří dvě změny e,f, které postupně zaregistruje příkazem commit:

Alenka si vytvoří svou vlastní paralelní změnu g. Odlišné repozitáře v této chvíli představují dvě odlišné větve jejich společného projektu.

Nyní se Bertík synchronizuje s Alenkou pomocí příkazu pull. Tímto příkazem zkopíruje všechny změny Alenčina repozitáře (zde tedy pouze změnu g) do svého repozitáře. Bertíkův pracovní adresář však zůstává nezměněn.

Protože nejnovějším čelem v Bertíkově repozitáři je Alenčin changeset g, je nositelem označení tip.

Bertík dále provede příkaz merge (sloučení), který spojí jeho poslední revizi (f) s posledním changesetem (tipem) repozitáře. Jeho pracovní adresář má nyní dvě rodičovské revize (f, g):

Po kontrole pracovního adresáře, že sloučení je v pořádku, vytvoří Bertík příkazem commit slučující changeset h ve svém repozitáři:

Když si nyní Alenka přetáhne (příkazem pull) změny od Bertíka, přejdou do jejího repozitáře revize e,f a h:

Všimneme si, že po provedení příkazu pull je Alenčin pracovní adresář stále potomkem revize g. Alenka musí ještě provést příkaz update aby její pracovní adresář ukazoval na slučující changeset h a aby aktualizoval soubory v jejím pracovním adresáři vzhledem k revizi h.

Nyní jsou Alenčin a Bertíkův repozitáře opět plně synchronizovány.

6. Decentralizovaný systém

Mercurial je úplně decentralizovaný systém bez centrálního repozitáře. Uživatelé si mohou volně definovat své konstelace pro sdílení změn (viz CommunicatingChanges), včetně vyčlenění jednoho repozitáře jako centrálního:

Na rozdíl od centralizovaných systémů správy verzí, u nichž experimentování může končit pohromou, u systémů DVCS, jako je Mercurial si prostě vytvoříme klon a experimentujeme. Pokud jsme s výsledkem spokojeni, předáme jej dál, pokud ne, můžeme klonovaný repozitář smazat a zkusit něco jiného.


CzechUnderstandingMercurial (last edited 2018-08-03 18:27:01 by Tovim)